Veřejná zakázka: SO 103, silnice II/114 v km 64,380 - 64,609

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7461
Systémové číslo: P20V00001388
Evidenční číslo zadavatele: VZ-555/20
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 14.10.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SO 103, silnice II/114 v km 64,380 - 64,609
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 103A silnice II/114 v km 64,380 – 64,609
Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3 a oprava propustku. Návrh oprava vozovky je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoliv měněna. Oprava mostních objektů bude provedena jako samostatná stavba. V této stavbě se provede zejména oprava stávající vozovky dle doporučení zpracované diagnostiky vozovky. Dále pak bude na novém krytu provedeno nové vodorovné dopravní značení, vymění se stávající svislé dopravní značení pročistí silniční příkopy od nánosů. Stávající svodidla se vymění za nové.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Bližší údaje ke stavbě jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.

SO 103B propustek v km 64,533
Stávající propustek v opravovaném úseku DN 600 je hluboko pod silnicí, bude rekonstruován. Čela a římsy budou očištěny tryskáním vysokotlakým vodním paprskem. Kamenné zdivo a kamenné překlady na čelech a římsách budou v porušených místech rozebrány a znovu vyzděny a uloženy, kamenné zdivo bude znovu vyspárované do hloubky min. 100 mm. Betonové čelo bude sanováno. Dno vtoku a výtoku propustku bude očištěno od nánosů, trouba propustku pod silnicí bude vyčištěna a bude provedena kamerová zkouška. Pokud by se zjistilo, že roura protlaku pod silnicí je poničená, musí se opravit nebo vyměnit protlakem nová roura. Na vtoku i výtoku bude provedena dlažba z lomového kamene do betonového lože. Dlažba bude podél čela na obou bocích, nad čelem i dole v korytě. Dlažba dna bude provedena tak, aby usměrnila koryto vodoteče do otvoru propustku a hrany římsy budou odlážděny tak, aby nevystupovaly z příkopu a neohrozily případně auto sjeté do příkopu. Bližší údaje ke stavbě jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 225 682 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky