Veřejná zakázka: Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7600
Systémové číslo: P20V00001527
Evidenční číslo zadavatele: VZ-586/20
Datum zahájení: 03.11.2020
Nabídku podat do: 13.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava areálových kanalizačních stok. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, stávající potrubí bude odvezeno a zlikvidováno v souladu s Vyhláškou o podrobnostech s nakládání s odpady. Nové stoky splaškové i dešťové kanalizace budou vedeny ve stejné trase jako stoky původní. Před započetím stavebních prací musí být ověřeno, že kóta dna potrubí v napojovacím bodu - šachtě umístěné na hranici pozemku – odpovídá předpokladům v projektu (dno u splaškové kanalizace 164,92 m n.m a 165,06 m n.m. u dešťové kanalizace) a že tedy lze nové stoky gravitačně odvést do veřejné kanalizace. Pokud budou na stavbě zjištěny jiné hloubky uložení napojovacích bodů, je nutné zastavit stavební práce a vyžádat si od projektanta náhradní řešení. Potrubí bude obsypáno a hutněno po vrstvách. Povrch terénu bude upraven do původního stavu – asfaltový povrch včetně podkladu. Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace včetně všech potřebných zkoušek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 942 581 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky