Profil zadavatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most 00518 – 0 – oprava havarijního poškození – TDI – 2. etapa opravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2017 24.05.2017 09:00
III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2017 22.05.2017 10:00
Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2017 19.05.2017 09:00
II/110 Sázava, most ev.č. 110-008 přes řeku Sázavu v městě Sázava - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Vyhotovení geometrického plánu k.ú. Rakovník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 10:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Středočeského kraje s ohledem na ekonomickou efektivnost a způsob financování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
podlimitní Zadáno 05.05.2017 02.06.2017 10:00
Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
podlimitní Zadáno 04.05.2017 26.05.2017 12:30
III/0031 Dolní Břežany, obchvat – podrobný geotechnický průzkum
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2017 03.05.2017 10:00
Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.05.2017 03.05.2017 09:00
II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2017 26.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016