Veřejná zakázka: Aktualizace dat v systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7389
Systémové číslo: P20V00001316
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.09.2020
Nabídku podat do: 15.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace dat v systému hospodaření s vozovkou Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení sběru dat proměnných parametrů vozovek silnic III. třídy v celkové délce 2 978 km ve vlastnictví Středočeského kraje a správě zadavatele, vyhodnocení získaných dat a navržení plánu údržby, oprav a rekonstrukcí silnic, zpřístupnění dat.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD a v dalších dokumentech, které tvoří přílohy této ZD a jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
V případě odkazuje-li Zadavatel v rámci zadávacích podmínek na konkrétní technické normy, certifikáty, potvrzení či technické podmínky, výrobky či označení, platí, že Zadavatel připouští možnost použít rovnocenné řešení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 516 879 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky