Veřejná zakázka: Informační systém pro údržbu komunikací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7587
Systémové číslo: P20V00001514
Evidenční číslo zadavatele: vz-612/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-038018
Datum zahájení: 26.10.2020
Nabídku podat do: 30.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Informační systém pro údržbu komunikací
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1.1.1. Dodávka informačního systém pro plánování, podporu řízení a automatické vyhodnocování plánu údržby komunikací a kontrolu výkonů pro podporu provozních činností Zadavatele v oblasti zimní a běžné údržby komunikací (dále též jen „IS”), provedení jeho kompletní implementace a zprovoznění na IT infrastruktuře Dodavatele, a to včetně vyhrazení potřebného výpočetního výkonu, a zprovoznění rozhraní (interface) pro příjem dat ze stávajících telemetrických jednotek vozidel poskytovatelů zimní a běžné údržby komunikací a provedení datové integrace těchto telemetrických jednotek do IS (dále též jen „Dodávka IS“).
1.1.2. Dodání potřebné technické dokumentace k IS a provedení souvisejícího vstupního školení za účelem optimálního využití IS ze strany uživatelů Zadavatele na základě podmínek a interních procesů Zadavatele v oblasti provozních činností zimní a běžné údržby komunikací.
1.1.3. Zajištění provozování IS na IT infrastruktuře Dodavatele, a to včetně poskytování potřebného výpočetního výkonu pro řádný provoz IS, a to po celou dobu trávní smlouvy, a poskytnutí neomezeného přístupu k IS a k datům v IS Zadavateli za účelem plnohodnotného využívání IS pro účely plánování, podporu řízení a automatické vyhodnocování plánu údržby komunikací a kontrolu výkonů pro podporu provozních činností Zadavatele v oblasti zimní a běžné údržby komunikací, a za tímto účelem poskytnutí příslušné licenci či licence Zadavateli (zejm. k mapovým podkladům apod.);
1.1.4. Poskytování servisní podpory provozu IS, zahrnující servisní službu tzv. HelpDesk (dále jako „HelpDesk“) s využitím webové aplikace Dodavatele k zajištění písemné komunikace mezi Zadavatelem a Dodavatelem, včetně možnosti zadávání servisních požadavků a průkazného dokumentování celého průběhu servisního požadavku od jeho zadání Zadavatelem po jeho vyřešení Dodavatelem, a to prostřednictvím těchto servisních služeb:
a) Služby servisní údržby a technické podpory provozu IS, vč. pravidelných a nahodilých aktualizací i po implementaci IS; tyto služby zahrnují rovněž povinnost Dodavatele v případě potřeby (zejm. v případě změn HW či SW vybavení na straně dodavatelů, kteří pro Zadavatele zajišťují běžnou a zimní údržbu pozemních komunikací, upravit IS tak, aby i nadále byl IS schopen přijímat a zpracovávat data z telemetrických jednotek ve vozidlech těchto dodavatelů Zadavatele; součástí těchto služeb je rovněž poskytování potřebného průběžného školení uživatelů IS (např. v souvislosti s aktualizacemi IS apod.).
b) Služby servisní podpory licencí IS, které zahrnují:
 Aktualizace webové aplikace IS 1x za čtvrtletí obsahující:
- Optimalizace výkonu a stability,
- Optimalizace funkcionalit, které jsou součástí IS;
 Optimalizace uživatelského interface;
 Aktualizace uživatelského manuálu;
 Aktualizace podkladových map.
(dále společně také jako „Servisní služby“).
1.1.5. Zajištění kompletního přenosu IS a souvisejících databází na IT infrastrukturu Objednatele po skončení smlouvy a umožnění využívání IS (tj. poskytnutí časově neomezené licence) na IT infrastruktuře Objednatele po ukončení smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 694 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky