Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vltavská cyklistická cesta - Klecany - Kralupy studie
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 14.06.2021 10:00
Oprava sociálních zařízení v 1. a 2. patře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 10:00
Zajištění bezbariérovosti - dodávka schodolezu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Nákup poukázek z FKSP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2021 04.06.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
Oprava římsy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 31.05.2021 12:00
Nákup topenářských a instalatérských potřeb, sanity 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 01.06.2021 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko-Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2021 11.06.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 11.06.2021 10:00
Vytvoření, a obnova hraničních značení v přírodní památce Dobříšský park a přírodních rezervacích Červená louka, Úpor – Černínovsko a Zvolská homole
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, stanoviště 6430 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Oprava vstupu a chodby v přízemí školy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 29.05.2021 23:59
„Nákup vybavení truhlářské dílny – Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II“
podlimitní Zadáno 19.05.2021 10.06.2021 10:00
III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016