Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace komunikace MOK – ul. Jiřická – Milovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 10:00
Posouzení vlivu koncepce: "Regionální surovinová politika Středočeského kraje" na životní prostředí dle příslušné legislativy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2023 04.12.2023 12:00
Slaboproud - obnova chaty B. Hrabala
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.11.2023 06.11.2023 00:00
Testovací proužky do glukometru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 10.11.2023 10:00
Výběr dodavatelské firmy na zajištění ostrahy areálu SOŠ a SOU Dubno v roce 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2023 03.11.2023 12:10
Dodání 26 ks kovových lavic se stolkem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 13.11.2023 08:00
Nákup fotopolymeru pro 3D tisk
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 14.11.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava Letiště Václava Havla 10. 11. 2023, 23:55
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 08.11.2023 09:00
Restaurátorské práce na sochách nad vstupním portálem školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2023 03.11.2023 09:30
Odborná praxe v zahraničí v rámci programu ERASMUS+
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 21.11.2023 10:00
Junior centrum kybernetické bezpečnosti – výkon odborného dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2023 14.11.2023 10:00
Nákup ICT vybavení podzim 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.11.2023 03.11.2023 07:00
Dokončení územního řízení Vodovodního přivaděče D3, inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2023 02.11.2023 16:00
Rekonstrukce železniční vlečky – součást projektu Cestou uhlí a železa v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích
podlimitní Zadáno 02.11.2023 20.12.2023 10:00
Mobilní digitální zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2023 13.11.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016