Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PDPS a AD - Rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoře, dílny a výstavba kryté haly pro praxi SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2016 13.12.2016 09:00
Neodkladné opravy II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2016 30.11.2016 10:00
II/605 Chrášťany, přeložka silnice - TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2016 29.11.2016 10:00
„III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 13:00
„III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1“ zhotovení projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 10:00
Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 10:00
Provedení hlavních mostních prohlídek s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti na území Středočeského kraje v průběhu roku 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 09:00
III/1812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – přestavba mostu na propustek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2016 23.11.2016 10:00
III/24417 Dřísy, most ev.č. 24417-3-neodkladné opravy 2016-odstranění havarijního stavu mostu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2016 23.11.2016 10:00
II/239 Šlapanice, most ev.č. 239-007 pro odtok přívalové vody – DSP/PDPS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2016 23.11.2016 10:00
Zpracování projektové dokumentace pro projekt "II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce PD"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2016 22.11.2016 10:00
III/20125 hr. Kraje - Milíčov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2016 21.11.2016 10:00
Oprava mostu ev.č. 11220-3 most přes potok za obcí Borovnice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2016 21.11.2016 10:00
II/339 Klejnary, most ev.č.339-002, přes bývalý náhon
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2016 21.11.2016 09:00
Provozování webové aplikace spolu s cloudovým úložištěm dat pro evidenci revizí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.11.2016 16.11.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016