Veřejná zakázka: II/105 Křečovice, homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 686
Systémové číslo: P16V00000605
Evidenční číslo zadavatele: VZ-377/16
Datum nákupu / nabídek: 03.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 Křečovice, homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava komunikace II. třídy, v obci Křečovice, kde v roce 2016 proběhne výstavba kanalizace. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/105.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této Výzvy.

Technologie opravy :
Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Po odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm s předpokládaným provedením sanací podkladních vrstev vozovky, bude provedena vyrovnávka ACL 16+ v průměrné tlouštce 50 mm. provedení očištění, výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů, oprava silničních obrub a dlážděného rygolu, seřezání krajnic s naložením, hloubení a úprava příkopů, spojovací postřik a pokládka ACO11+ tl. 50mm. zalití příčných a podélných spár. Provedení VDZ - vodící proužky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 945 121 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky