Veřejná zakázka: III/26814 Březina - homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 603
Systémové číslo: P16V00000522
Evidenční číslo zadavatele: VZ-362/16
Datum nákupu / nabídek: 04.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/26814 Březina - homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o realizaci opravy stávající vozovky silnice III/26814, která začíná v km 0,000 a končí v km 0,520 v obci Březina. Současná vozovka je plošně deformovaná se síťovým rozpadem obrusné vrstvy, čímž dochází k ohrožení bezpečnosti provozu. Jedná se o silnici s autobusovou dopravou a velkou intenzitou nákladní a osobní automobilové dopravy.
Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 60 mm, lokálně v případě potřeby vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, výšková úprava uzávěrů, poklopů a vpustí, seřezání krajnice, zřízení krajnice, obnova VDZ v plastu š.12cm a DIO. Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje všechny práce a dodávky, které nejsou konkrétně uvedeny ve formuláři pro ocenění, o nichž mohl nebo měl vědět.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 938 707 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky