Veřejná zakázka: III/1094 Čerčany - homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 607
Systémové číslo: P16V00000526
Evidenční číslo zadavatele: VZ-378/16
Datum nákupu / nabídek: 04.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1094 Čerčany - homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, částečně v intravilánu obce Čerčany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží pro provoz těžké zemědělské a lesní techniky. Ve vozovce byl proveden v roce 2015 výkop a uloženo potrubí přivaděče vody ze Želivky, povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny a nerovnosti.
Technologie opravy:
Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 50 mm v napojení na navazující vozovku, dále bude provedena sanace poškozené konstrukce vozovky. Dále dojde k očištění, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Před pokládkou ABS bude provedeno seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením, označení křižovatky VDZ. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 504 883 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky