Veřejná zakázka: II. a III. třídy opravy trhlin obl. KH

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 610
Systémové číslo: P16V00000529
Evidenční číslo zadavatele: VZ-488/16
Datum nákupu / nabídek: 29.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II. a III. třídy opravy trhlin obl. KH
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce, spočívající v ošetření kontrakčních trhlin, zahrnující frézování komůrek v potřebné šířce (v závislosti na šířce trhliny), vyčištění a vyplnění trvale plastickou zálivkou z certifikované směsi, schválené v rámci Systému řízení jakosti v oboru pozemních komunikací. Součástí bude zabezpečení pracovního místa podle TP 66.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: V rámci běžných prohlídek silnic byly zjištěny v uvedených trasách kontrakční trhliny. Bez ošetření těchto trhlin by v následujících obdobích docházelo k jejich dalšímu prohlubování a otevírání, tím by byla otevřena cesta k dalšímu poškozování až devastaci obrusné vrstvy.Stávající praxe odstraňování trhlin s využitím tryskové metody se ukázala jako velmi nevhodná z důvodu nedostatečné sanace trhlin a nepřijatelného vytváření nerovností, jež vedou k dalším poruchám obrusné vrstvy.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 221 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky