Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 14:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybník Vočert a Lazy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prutník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
podlimitní Zadáno 17.03.2020 17.04.2020 10:00
Oddělovací stěna aktivizační místnosti
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.03.2020 31.03.2020 14:00
Dodávky materiálu pro potřeby školní zubní laboratoře SOŠ a SZŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 13:00
BESIP - II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ
podlimitní Zadáno 16.03.2020 01.04.2020 09:00
Výměna vstupních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 24.03.2020 12:00
III/3285 Ovčáry - Býchory, TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 26.03.2020 10:00
„III/11533 Beroun, okružní křižovatka“ – přeložka dešťové usazovací nádrže, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 10:00
II/236 Černín, nestabilní svah-PD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 23.03.2020 10:00
Oprava válcové zkušebny brzd
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 27.03.2020 09:00
Oprava sociálního zařízení v objektu B
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 20.03.2020 08:00
Nákup hutního materiálu 2020 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 23.03.2020 12:00
III/22916,III/22917a III/22917n Krupá, optimalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 22.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016