Veřejná zakázka: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6569
Systémové číslo: P20V00000497
Evidenční číslo zadavatele: vz-77/20
Datum zahájení: 08.04.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/11417 Dobříš, most ev.č. 11417-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení
– Stávající mostní konstrukce bude odstraněna včetně základů. Novou nosnou konstrukci tvoří plošně založený železobetonový uzavřený rám. Vozovka na mostě živičná třívrstvá se štěrkovou přestávkou. Římsy železobetonové monolitické se svodidlovým zábradlím.
Stavba je dále členěna na stavební objekty:

• SO 180 - DIO
• SO 201 - Most ev.č. 11417-1
• SO 301 – Ochrana vodovodního řadu
• SO 401 – Přerušení nepoužívaného sdělovacího kabelu Cetin
Stavební povolení bylo vydáno 7.10. 2019.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společnostmi Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733.

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena zhotovitelem stavby v nabídkovém řízení, zhotovitel je povinen si zajistit již v rámci jeho nabídky skládky dle kategorie odpadů – zahrnout tyto náklady do příslušné položky týkající se odstraňovaného materiálu“

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 619 830 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky