Veřejná zakázka: II/113 Třemošnice, most ev.č. 113-013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6558
Systémové číslo: P20V00000486
Evidenční číslo zadavatele: VZ-83/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2020
Nabídku podat do: 22.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/113 Třemošnice, most ev.č. 113-013
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je výměna nevyhovujícího mostního objektu. Původní železobetonová konstrukce bude nahrazena troubovým železobetonovým propustkem. Stávající nosná konstrukce bude ubourána, opěry a základy budou zachovány a budou tvořit pažení pro novou konstrukci mostu. Pro přestavbu budou použity betonové trouby DN 1200. Betonová trouba bude uložena do podkladní betonové vrstvy tloušťky 100mm, pod kterou bude proveden hutněný zásyp z mrazuvzdorného kameniva ŠD. Okolí trub a koryta bude odlážděno lomovým kamenem do betonu clk. tl 300mm.V rámci rekonstrukce se provede výměna a přeložení kanalizační trouby DN500, která vyúsťuje v nábřežní zdi po levé straně mostu. Po přeložení se původní otvor zabetonuje a provede se sanace zdi hloubkovým vyspárováním. Zeď bude opatřena novou monolitickou žlb římsou. V rámci stavebního objektu SO 101 bude provedena rekonstrukce a úprava stávající komunikace II/113. Provede se rozšíření, výměna vozovky a zajištění levého svahu úhlovými zdmi. Směrové a výškové poměry budou zachovány. Úprava se bude držet původní stopy komunikace. Proběhne rovněž přeložení sdělovacího vedení CETIN. Kabely budou přeneseny do nové trasy bez přerušení provozu na sdělovacím vedení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 483 135 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky