Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jazykové kurzy - Šablony II - 2020/21
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 15.05.2020 11:00
Vybavení učebny chemie a fyziky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
DDM Beroun - technické vzdělávání
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020
Dlouhodobý pronájem lahví technických plynů a acetylenu a jejich dodávka včetně dopravy lahví do prostor SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 12.05.2020 09:00
Schodolez a invalidní vozík
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
Vybavení polyfunkční modelářské dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 11.05.2020 10:00
„5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Středočeského kraje a zajištění souvisejících odborných činností pro období 2020 - 2021“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 28.04.2020 10:00
Oprava sociálního zařízení dílny Luční 1699
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 27.04.2020 09:00
„Oplocení a dvorek Luční 860”
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 27.04.2020 09:00
Poskytování účetních služeb-zpracování kompletní mzdové agendy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 28.04.2020 12:00
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 24.04.2020 14:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 2
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 24.04.2020 14:15
Oprava nákladové rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 12:00
Dodávka uhlí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 20.05.2020 12:00
Licence na datovou sadu StreetNet CZE pro tvorbu grafikonů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016