Veřejná zakázka: III/3287 Velký Osek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6556
Systémové číslo: P20V00000484
Evidenční číslo zadavatele: VZ-209/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2020
Nabídku podat do: 18.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3287 Velký Osek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající komunikace – obnova povrchu komunikace v celém úseku, úprava podloží v problematických místech, sanace krajnic v ulici Volárenská, doplnění odvodnění komunikace, úprava a optimalizace sklonových a výškových poměrů komunikace, úprava připojení ulic Prokopa Holého a Volárenská, Nádražní a Palackého s ohledem na zvýšení bezpečnosti a zvýšenou frekvenci odbočujících nákladních vozidel. Dále je předmětem úprav stávající dešťová kanalizace v řešeném úseku. Systém odvodnění je nedostatečný, s omezenou funkčností vzhledem ke stávajícímu špatnému technickému stavu zejména v úseku ulice Prokopa Holého. Z tohoto důvodu je navrženo doplnění a obnova stávajícího odvodnění, v řešeném úseku komunikace III/3287 v zastavěném území obce Velký Osek. V souvislosti s prováděním stavebních úprav komunikace je řešena také úprava a doplnění svislého dopravního značení a nové vodorovné dopravní značení v celém úseku. Součástí návrhu je také dopravně inženýrské opatření v průběhu provádění výstavby (značení objízdných tras apod.). Stavební práce budou koordinovány s opravou chodníků prováděnou obcí Velký Osek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 456 874 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky