Veřejná zakázka: Propojení hl. m. Prahy a Čestlic, zpracování dopravního modelu a ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6583
Systémové číslo: P20V00000511
Evidenční číslo zadavatele: VZ-190/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.04.2020
Nabídku podat do: 04.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propojení hl. m. Prahy a Čestlic, zpracování dopravního modelu a ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se zejména o zpracování podrobného (komplexního) dopravního modelu a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu metodou CBA dle podmínek Ministerstva dopravy ČR. Hodnocení bude provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (10/2017) v souladu s přílohou č.9, která představuje samostatnou Metodiku hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy (10/2017) pro:
a) Tramvajová trať Opatov - Čestlice
b) Prodloužení tramvajové trati Háje - Čestlice

Pro bod ad b) bude zpracována technická studie, která navrhne řešení dopravního spojení z předpokládaného ukončení prodloužení tramvajové trati „Východní tramvajové tangenty“ na Jižním městě (viz podkladový materiál) Technická studie bude zpracována v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 Soupisu prací.

Vedení tratě bude vytipováno v návaznosti na připravované projekty v dotčeném území a v návaznosti na prostorové možnosti území. Tato tramvajová trať byla prověřována na základě objednávky vlastníka Aquaparku Čestlice. Návrh tohoto technického řešení je uveden v podkladových materiálech.

Celý záměr bude projednán s dotčenými obcemi a městy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, ROPIDem, KSUS, IDSK. Přípojné body k měnírnám budou konzultovány s ČEZem popř. PRE.
Pro bod ad a) je výchozím podkladem Technická studie Opatov - Čestlice zpracovaná sdružením Metroprojekt Praha, a.s./ Dopravní a inženýrské projekty, spol. s.r.o.

Dopravní model bude připravován a konzultován ve spolupráci s
a) TSK
b) IDSK
c) DP hl. m. Prahy
d) ROPIDem
e) IPRem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 583 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky