Veřejná zakázka: III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6580
Systémové číslo: P20V00000508
Evidenční číslo zadavatele: VZ-168/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.04.2020
Nabídku podat do: 23.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1042 Zahořany, bezpečnostní opatření na silnici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vybudování nové opěrné zdi, zárubní zdi a řešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Zeď je navržena jako železobetonová monolitická průběžná konstrukce, založená na železobetonových pilotách průměru 600 mm v délce cca 360 m. Na koruně zdi je umístěna ŽB římsa se zábradelním svodidlem. Dle zpracované projektové dokumentace firmou Ing. Jiří Sobol, PDPS z 02/2018. Stavební povolení č. j.: MUCE 71548/2017 OSU vydané dne 30. 11. 2017, Odborem stavební úřad - oddělením dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice, prodloužení č. j.: MUCE 10164/2020 OSU ze dne 7.2.2020. Zatřídění asfaltových směsí dle Vyhl. 130/2019 Sb. je prováděno v režii KSÚS SK a dle výsledků bude zhotovitel informován jak nakládat s tímto materiálem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 461 413 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky