Veřejná zakázka: III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2 most přes odpad rybníka v obci Sychrov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6559
Systémové číslo: P20V00000487
Evidenční číslo zadavatele: VZ-80/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.04.2020
Nabídku podat do: 30.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11417, Oprava mostu ev.č. 11417-2 most přes odpad rybníka v obci Sychrov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají v rekonstrukci mostu spočívající v odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení mostem novým, navrženým na normové zatížení. Stávající mostní konstrukce bude odstraněna včetně základů. Novou nosnou konstrukci tvoří plošně založený železobetonový uzavřený rám. Vozovka na mostě živičná třívrstvá se štěrkovou přestávkou. Římsy železobetonové monolitické se svodidlovým zábradlím.
Stavba je dále členěna na stavební objekty:
• SO 101 - Komunikace
• SO 201 - Most
• SO 501 – Přeložka plynu
Stavební povolení bylo vydáno 7.10. 2019.

Skládka, na kterou bude ukládán nerecyklovatelný odpad, bude určena zhotovitelem stavby v nabídkovém řízení, zhotovitel je povinen si zajistit již v rámci jeho nabídky skládky dle kategorie odpadů – zahrnout tyto náklady do příslušné položky týkající se odstraňovaného materiálu“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 866 343 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky