Veřejná zakázka: II/102 od kř. se sil.č. II/114 - Korkyně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14665
Systémové číslo: P24V00000850
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0285/00066001/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 18.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/102 od kř. se sil.č. II/114 - Korkyně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce vozovky. Bude provedeno projednání a realizace DIO, zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení, zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Oprava bude prováděná za úplné uzavírky. V místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v průtahu obce Korkyně, v délce 100 m a v napojení u odbočky na Pánkov v délce 14 m a zápich na začátku opravy v délce 6 m v tl. do 50 mm. Úseky před pokládkou ACL 16+ budou frézovány pro srovnání podkladu do hl. 40 mm. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t. Rozsah sanací byl určen odborným odhadem, předpokládají se 3 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2 m délky cca 25 až 50 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS. Dále bude provedeno zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu, čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, očištění asfaltových ploch zametením před pokládkou ACL 16+ a po frézování proveden infiltrační postřik asfaltový do 0,5 kg/m2. Položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm, očištění asfaltových ploch zametením, proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2, položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm, zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva + křižovatka Sudovice a osazení směrových sloupků. Geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 599 131 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy