Veřejná zakázka: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13758
Systémové číslo: P23V00002372
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0063/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2023
Nabídku podat do: 25.01.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu s opravou vozovky na komunikaci III/27515 včetně přesunutí sjezdu vlevo za mostem. V první etapě rekonstrukce mostu bude nejdříve provedena provizorní stezka pro chodce. Potok bude v prostoru stavby zatrubněn a na vtoku i výtoku bude provedena těsnící hráz. Nová konstrukce je navržená jako polorámová s délkou přemostění 11,60 m. Délka NK je 13,40 m a šířka NK 9,60 m. Délka mostu je 22,10 m, šířka mostu je 10,10 m. Na mostě po pravé straně navržena společná stezka pro chodce a cyklisty. Křídla mostu jsou rovnoběžná, částečně založená na společném základu a částečně vykonzolována. Založení mostu je plošné. Před a za mostem dojde k úpravě komunikace. Most je navržen s volnou šířkou mezi zvýšenými obrubami 6,50 m.
V rámci stavby nebude nutné provádět přeložky inženýrských sítí, které jsou vedené v prostoru stavby. V blízkosti se nachází vedení ČEZ. V průběhu výkopových prací je nutné dbát zvýšené pozornosti kolem IS, aby nedošlo k poškození. V rámci SO 001 bude provedeno odstranění kabelů nefunkčního vedení bez zjištěného správce, který je umístěn pod pravou římsou mostu.
Výstavba proběhne za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 243 259 Kč bez DPH
  možnost překročení předpokládané hodnoty dle zadávacích podmínek

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky