Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 14:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vysoký Újezd - kostel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybník Vočert a Lazy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem – úprava stávajících tůní
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prutník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Otmíčská hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Mokřiny u Beřovic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o smluvně chráněné území Loučeňské rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o smluvně chráněné území Jungmanova škola v Berouně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
podlimitní Zadáno 17.03.2020 17.04.2020 10:00
Dodávka stravenek pro zaměstnance
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 31.03.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Jánský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Oddělovací stěna aktivizační místnosti
VZ malého rozsahu Zrušeno 17.03.2020 31.03.2020 14:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Horní solopyský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA NA ODBORNÉ SLUŽBY V OBLASTI ICT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 30.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016