Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptační kurz září 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2023 20.06.2023 07:00
„Školní lavice a židle“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 30.06.2023 09:00
Dodávka programového vybavení aplikace ProMuzeumWEB a portálu VadeMeCum, včetně požadované implementace
VZ malého rozsahu Objednáno 19.06.2023 20.06.2023 08:00
Šatní skříňky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 26.06.2023 09:00
Zájezd - Itálie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2023 19.06.2023 00:00
Digitální technologie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2023 18.06.2023 00:00
Dodávka nábytku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 17:41
ADAPTACNI A READAPTACNI KURZ 2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 16:00
Nákup digitálních učebních pomůcek – SOŠ a SOU stavební Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 15:30
Obnova školního hřiště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 14:00
II. Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 26.06.2023 10:00
II/328, III/3279, III/3287 Jestřabí Lhota
podlimitní Zadáno 16.06.2023 17.07.2023 10:00
Nástavba budovy Gymnázia Hostivice - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 04.07.2023 09:00
Modernizace učebny - stavební úpravy, dodávka nábytku a IT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 17.07.2023 08:00
Přepažení odpočinkové místnosti pro žáky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016