Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 16.03.2017 10:00
Projektová dokumentace na novou kotelnu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2017 28.02.2017 12:00
„Zhotovení projektové dokumentace na projekt Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 10.03.2017 10:00
SOKP 512 „D1 – Jesenice – Vestec – Psáry – přeložka silnice II/105
podlimitní Zadáno 24.02.2017 12.04.2017 10:00
II/101 Kocanda – most ev.č. 101 – 009 přes potok v obci Kocanda
podlimitní Zadáno 24.02.2017 27.03.2017 10:00
Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek
podlimitní Zadáno 20.02.2017 29.03.2017 10:00
Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 10:00
III/33010, Dymokury – most ev.č. 33010-2 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 09:00
II/105 Kojetín – most ev.č. 105-033 - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 09:00
Parkovací systém na parkoviště Vrchbělá
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2017 17.02.2017 10:00
III/32919, Blato – most ev.č. 32919-1 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.02.2017 17.02.2017 09:00
III/11417 Dobříš most ev.č. 11417-1-PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.02.2017 16.02.2017 10:00
„Zpracování naturového posouzení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 28.02.2017 10:00
III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 10:00
II/174 Tochovice, most ev.č. 174-003-PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.02.2017 14.02.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016