Veřejná zakázka: Analýza Mladá - možnosti využití území v BVVP Mladá v majetku Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1206
Systémové číslo: P17V00000490
Datum nákupu / nabídek: 28.06.2017 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza Mladá - možnosti využití území v BVVP Mladá v majetku Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude řešit otázky možného využití území v bývalém vojenském výcvikovém prostoru (dále jen „BVVP“) Mladá, jež je v majetku Středočeského kraje.
Výsledkem výběrového řízení by měl být výběr zpracovatele podkladů pro volbu strategie využití předmětného území ve smyslu hospodářského a regionálního rozvoje oblasti BVVP Mladá.
Podkladem by měla být analýza, na základě které - v návaznosti na dořešení sporu s původním nájemcem (společností Mladá RP, s.r.o.) – by bylo možno zvolit strategii následného využití předmětného území.
Při přípravě analýzy by mělo být počítáno s problematikou posouzení vlivu využití předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a rovněž posouzení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., resp. existence chráněného území NATURA 2000 (EVL Milovice – Mladá). Rovněž bude třeba vzít v úvahu předpokládané vyhlášení Národní přírodní památky Mladá – zasahující do části území v majetku SK.
Analýza bude vycházet ze schválených základních krajských koncepčních dokumentů – zejména: „Programu rozvoje územního obvodu SK na období l. 2014 – 2020“ a „Zásad územního rozvoje SK“ a též municipálních územních plánů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky