Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor investora u projektu „Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – odloučené pracoviště Dobříš“
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 23.05.2016 10:00
III/1081 Turkovice - Kaliště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2016 29.04.2016 09:00
POVODNĚ 2013 III/10522 most ev.č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.04.2016 29.04.2016 09:00
II/110 Sázava, most ev. č. 110-008 (PD)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2016 28.04.2016 13:00
III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2016 28.04.2016 09:00
II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2016 28.04.2016 09:00
III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2016 27.04.2016 09:00
Oprava mostu ev.č. 10225-1 most v obci Vestec přes Vošický potok - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2016 27.04.2016 09:00
Zajištění komplexní činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2016 27.04.2016 09:00
II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, II. etapa
podlimitní Zadáno 27.04.2016 23.05.2016 15:00
Pořízení nových vozidel - č. investiční akce 1021411102
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2016 26.04.2016 10:00
III/1163 oprava propustku mostního typu 1163-1P přes potok Benešák
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.04.2016 26.04.2016 09:00
Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2016 25.04.2016 10:00
Instalace tepelných čepadel a větrání s rekuperací tepla v ISŠT Benešov - výkon technického dozoru stavebníka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 12:00
III/1088 Prusice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2016 22.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016