Veřejná zakázka: II/126 sesuv Bykáň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1083
Systémové číslo: P17V00000367
Evidenční číslo zadavatele: VZ-168/17
Datum nákupu / nabídek: 04.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/126 sesuv Bykáň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sanace sesuvu tělesa silnice, projevujícího se zátrhy ve vozovce a posunem zemního tělesa. Provedeno bude vybourání stávajícího konstrukčního souvrství vozovky včetně podkladních vrstev, odtěžení nestabilní zeminy se zazubením, provedena následně budou „balená čela“ z geomříže s výstelkou geotextilie v čelech, zpětný zásyp ŠD, hutněný po 250 mm, obnova kce vozovky a doplnění svodidel, součástí je péče o DIO po dobu stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 607 964 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky