Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kruhová křižovatka Kladno - Švermov „Na Cikánce“
podlimitní Zadáno 15.06.2017 03.07.2017 09:00
III/3367-kř. III/3363 Krasoňovice - Chotiměřice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2017 14.06.2017 10:00
II/608 Veltrusy, most ev.č. 608-009 přes Vltavu u obce Veltrusy – výměna poškozeného EMZ – Neodkladné opravy 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2017 13.06.2017 10:00
Oprava elektroinstalace ve 2. a 3. nadzemní podlaží
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2017 13.06.2017 10:00
Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
nadlimitní Zadáno 13.06.2017 28.07.2017 09:00
Praktický výcvik vybrané skupiny žáků SOU k získání řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2017 12.06.2017 09:00
III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3-PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. etapa_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3 přes potok v obci Byšice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky
nadlimitní Zadáno 08.06.2017 19.07.2017 10:00
III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2017 08.06.2017 09:00
Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní památku Slavkov, reprodukční biotopy obojživelníků““
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2017 07.06.2017 10:00
II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2017 07.06.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016