Veřejná zakázka: II/329 Plaňany – Radim - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1079
Systémové číslo: P17V00000363
Evidenční číslo zadavatele: vz-190/17
Datum nákupu / nabídek: 23.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/329 Plaňany – Radim - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na základě výsledků diagnostiky a PD provedení navržené technologie obnovy povrchu vozovky (podloží) v délce cca 1900 m dle PD, v prům. šířce 6,0 – 6,5 m, staničení cca 1,500 – 3,406 km. Obnova popř. doplnění odvodňovacího systému.
Dle výsledků diagnostiky bude provedeno frézování, lokální sanace v šířce 1-2m, pokládka ložné a obrusné vrstvy v prům. šířce 6,0 – 6,5 m včetně zajištění odvodnění. V celé trase budou pročištěné, prohloubené a reprofilované příkopy, obnoveny (strženy a dosypány) nezpevněné krajnice, osazené silniční sloupky a provedeno nové VDZ v plastu.
PD bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky vozovky. Zajištění právoplatného stavebního povolení (ohlášení stavby, oznámení stavebních úprav dle § 15).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 488 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky