Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/125 Kolín - Jindice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 10:00
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, akt. DUR, IČ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2017 06.06.2017 09:00
Oprava sociálního zařízení DM
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 15:00
Ověření vlastností nové technologie II/112 Struhařov – kř III/11117
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2017 06.06.2017 09:00
II/112 Vlašim, křižovatka
podlimitní Zadáno 06.06.2017 28.06.2017 08:00
Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz
podlimitní Zadáno 06.06.2017 31.08.2017 09:00
Ověření vlastností nové technologie II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou
podlimitní Zadáno 05.06.2017 03.07.2017 11:00
Oprava mostu ev.č. 10812-1 – most přes potok v obci Kšely - TDI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2017 05.06.2017 09:00
Oprava trhlin oblast Kladno 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2017 05.06.2017 09:00
III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-1a přes dálnici, 2. etapa
podlimitní Zadáno 01.06.2017 21.06.2017 09:00
II/236 Kačice, ověření nové technologie
podlimitní Zadáno 01.06.2017 23.06.2017 10:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. v obci Úholičky – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 10.07.2017 10:00
Hygienické kabinky pro dívky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2017 31.05.2017 12:00
Oprava kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 09.06.2017 10:00
Podpora aplikace digitálního povodňového plánu Středočeského kraje, průběžná aktualizace jeho stávajících datových vrstev, servis a školení v letech 2017 až 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.05.2017 30.05.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016