Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
5ks manipulátorů
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 22.11.2016 09:00
II/115 a III/11517 Řevnice průtah, I. etapa – Dodatek č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 04.10.2016 10:00
II. a III. třídy opravy trhlin obl. KH
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2016 29.09.2016 10:00
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.09.2016 29.09.2016 10:00
Zpracování PD pro provádění stavby vč. AD na akci – Snížení energetické náročnosti budovy – škola Jesenice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 10.10.2016 12:00
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008
podlimitní Zadáno 27.09.2016 05.01.2017 10:00
II/605 Chrášťany, přeložka silnice
podlimitní Zadáno 27.09.2016 10.01.2017 10:00
II. a III. třídy opravy trhlin obl. MH
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2016 27.09.2016 10:00
Evakuační podložky pro příspěvkové organizace v sociální oblasti
podlimitní Zadáno 27.09.2016 26.10.2016 10:00
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 27.09.2016 01.12.2016 09:00
II/191 Rožmitál pod Třemšínem-hr.kraje, PD
podlimitní Zadáno 27.09.2016 18.10.2016 10:00
II/280 Čížovky – Domousnice
podlimitní Zadáno 27.09.2016 24.10.2016 10:00
Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce
podlimitní Zadáno 27.09.2016 17.10.2016 10:00
Projektová dokumentace rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 11.10.2016 09:00
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008 TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 11.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016