Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava přípojky vody a rozvodů z městského vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 18.10.2019 10:00
Dodávka 10 nemocničních ošetřovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 15.10.2019 12:00
Vybudování kanalizační přípojky na středisku KSUS Kutná Hora - Sedlec
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 04.10.2019 10:00
III/1917 Nesvačily - Strýčkovy
podlimitní Zadáno 24.09.2019 10.10.2019 10:00
DPSK 275_19_Změna vypouštění odpadních vod z ČOV_Stavební dozor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 04.10.2019 12:00
Sdílený muzejní depozitář Benešov – výkon činnosti TDS pro fázi tvorby architektonické studie a PD pro ÚR a SP
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 03.10.2019 10:00
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 02.12.2019 10:00
II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe
nadlimitní Zadáno 23.09.2019 03.01.2020 10:00
Revize hasicích přístrojů a hydrantů, zpracování základní dokumentace požární ochrany, požární evakuační plány středisek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 01.10.2019 10:00
DPSK 43_19_Změna umístění vyústění vypouštění odpadních vod z ČOV - Realizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2019 04.10.2019 12:00
III/33356 Libenice - Dolany
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 02.10.2019 10:00
Nákup 7 ks osobních vozidel (ojetá)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 08.10.2019 10:00
III/10612 Žabovřesky, Zbožnice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 01.10.2019 10:00
III/1101 Skalice - kř. II/111
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 04.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016