Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V+V Zápy - technicko-personální zajištění dokumentačních prací - úsek 1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 15:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 1
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 19.03.2020 15:00
Rodinné pasy ve SK
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.04.2020 12:00
Senior pasy ve SK
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 06.04.2020 12:00
Nákup kovářských výhní, kovářského nářadí a nástrojů 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 23.03.2020 12:00
Dodávka uhlí do Nalžovického zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 12:00
"Bezpečná škola 2020 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 08.04.2020 10:00
"Projekt prevence kriminality - Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2020"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 25.03.2020 10:00
Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk
podlimitní Zadáno 10.03.2020 14.04.2020 10:00
„SPŠ Vlašim pořízení kopírek”
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 13.03.2020 11:00
SPŠ Velíšská - Výmalba
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 13.03.2020 11:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Malý Uran
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Plaviště
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Ostrovecká olšina
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016