Veřejná zakázka: II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9521
Systémové číslo: P22V00000139
Evidenční číslo zadavatele: VZ-29/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005124
Datum zahájení: 03.02.2022
Nabídku podat do: 16.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění (demolice) původního mostního objektu a výstavba nového silničního mostu. Spodní stavbu nového mostu tvoří integrované opěry O1 a O2 navržené jako stěnové, tvořené základovým pásem a dříkem. Na tyto integrované opěry navazují samostatně stojící rovnoběžná křídla, navržená jako úhlové zdi. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce na krajích vetknutá do opěr. Teoretické rozpětí je 44,0 m. Nosnou konstrukci tvoří 5 paralelních svařovaných nosníků průřezu „I“ na koncích s náběhy. Nosníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou tl. 300 mm, na krajích konzol 200 mm. Součástí zakázky je také provedení DIO. Přes most je po levé straně převeden veřejný chodník s volnou šířkou 1,0 m a po pravé straně cyklostezka, která bude výhledově zbudována podél celého úseku silnice II/101 mezi Jirnami a Mstěticemi. Most převádí komunikaci II.třídy přes dálnici D 11 a rekonstrukce bude prováděna za plné uzavírky provozu, dle platné projektové dokumentace v souladu se stavebním povolením, TP, TKP, ZTKP a ostatními příslušnými normami.
V rámci stavby mostu musí být přeloženy inženýrské sítě. Úprava vedení VO na mostě (SO 431) a Přeložka STL plynovodu (SO 501) jsou součástí zakázky. Překládku kabelu CETIN provádí správce této sítě na základě smlouvy o provedení překládky uzavřené se zadavatelem veřejné zakázky. Povinností zhotovitele veřejné zakázky je koordinace přeložky kabelu CETIN (SO 461) se stavbou mostu k zajištění dodržení lhůty dodání díla. Totéž platí o přeložce vedení ČEZ (SO 430).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 301 277 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky