Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8964
Systémové číslo: P21V00001158
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budov, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, zateplení pláště objektu, výměna zdroje tepla a instalace solární soustavy (ohřev TUV).
Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Zadávací řízení probíhá v podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s platnými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.
Registrační číslo projektu:
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451“

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 30. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 101 588 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 71209859
 • Poštovní adresa:
  Zavidov 117
  270 35 Zavidov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008964)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy