Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budov, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, zateplení pláště objektu, výměna zdroje tepla a instalace solární soustavy (ohřev TUV).
Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Zadávací řízení probíhá v podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s platnými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.
Registrační číslo projektu:
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451“

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 30. 11. 2021 v 10:00 hodin.
Místo plnění: Rakovník
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00008964)
Kontakt: Mgr. Hana Korfová
email: korfova@kr-s.cz
tel.: 733 796 712
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.01.2022 10:00
Datum zahájení: 24.11.2021 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: