Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71209859]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2022 14:36:33
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel upřesňuje informaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 26.1.2022.

S pozdravem
Mgr. Hana Korfová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 4.pdf (435.09 KB)
- Příloha č. 1 - Aktualizovaný výkaz výměr_ze dne 5.1.2022_VZD 4_EB19-07-01 - Domov Domino Zavidov [zadání].xlsx (525.16 KB)
- Příloha č. 2 - Aktualizovaná technická zpráva_ze dne 5.1.2021_VZD 4_DSP_ZAVIDOV D_technická zpráva_ZMĚNA 02.pdf (236.59 KB)