Smlouva: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1912
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 29 452 153,38
Cena v Kč vč. DPH: 33 869 976,39
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino

Stručný popis

Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budov, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, zateplení pláště objektu, výměna zdroje tepla a instalace solární soustavy (ohřev TUV).
Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, která je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Zadávací řízení probíhá v podlimitním řízení dle Zákona a v souladu s platnými „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“.
Registrační číslo projektu:
„CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012451“

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 30. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209859
  • Poštovní adresa:
    Zavidov 117
    270 35 Zavidov

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy