Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
Odesílatel Hana Korfová
Organizace odesílatele Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71209859]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2021 21:23:21
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel nyní zpracovává upřesnění zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce končí dne 4. 1. 2022 v 10:00 hodin.

Mgr. Hana Korfová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (224.24 KB)