Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10067
Systémové číslo: P22V00000683
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.11.2022
Nabídku podat do: 14.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude rozdělena na 3 části:

1. část - stavební úpravy v objektu Školní.
V rámci stavebních úprav dojde ke změně používání pokojů domova mládeže na 5 tříd a 2 kabinetů pro nový obor vzdělání Informační technologie. Stavební úpravy zahrnují bourací práce 5 ks sádrokartonových příček a 1 ks zděné příčky, 6 ks dveří, vybourání oken v chodbách ve štítu, odstranění zábradlí u stávajících oken ve štítu, zazdění otvorů, oprava omítek, u podlah dojde k demontáži starého PVC, opravám podlah a instalaci nového PVC, k osazení protipožárních dveří, při realizaci zdravotechniky budou nově vybudovány odpady a voda do tříd, dojde k osazení zdravotechniky a k vybudování nového hydrantu. V rámci elektroinstalace dojde k realizaci nových elektro a datových rozvodů, vznikne nové osvětlení ve třídách a nouzové osvětlení.

2. část - venkovní ocelové schodiště.
Z bezpečnostního důvodu dojde k vybudování u štítu školní části v objektu Školní ocelového venkovního schodiště jako únikového východu ze všech pater budovy.
Schodiště bude opatřeno zábradlím, součástí budou betonové základy.

3. část – stavební úpravy v objektu Spojovací.
V rámci stavebních úprav dojde ke změně užívání 2 tříd a 1 kabinetu na odbornou chemickou laboratoř, budou propojeny stávající dvě učebny do jedné a část chodby bude nově dělícími 4 příčkami předělena na nové 2 skladovací prostory a jeden kabinet pro učitele. V rámci demoličních prací dojde k vybourání 2 zděných příček, do podlahy budou nově zbudovány rozvody vody, odpadu, plynu a elektřiny k nově vznikajícím 6 pracovištím chemické laboratoře. Následně budou provedeny povrchové úpravy podlah a stěn. Přes průčelí budovy bude napojeno odvětrávání pro prostor laboratoře.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 397 674 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota s haléři 11 397 674,15 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664
 • IČO: 68383495
 • Poštovní adresa:
  Školní 664
  277 11 Neratovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Organizátor: ŠKS

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy