Veřejná zakázka: Část 1 - Stavební úpravy v objektu Školní

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 10956
Jedná se o část veřejné zakázky: Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Stavební úpravy v objektu Školní

Stručný popis předmětu:
V rámci stavebních úprav dojde ke změně používání pokojů domova mládeže na 5 tříd a 2 kabinetů pro nový obor vzdělání Informační technologie. Stavební úpravy zahrnují bourací práce 5 ks sádrokartonových příček a 1 ks zděné příčky, 6 ks dveří, vybourání oken v chodbách ve štítu, odstranění zábradlí u stávajících oken ve štítu, zazdění otvorů, oprava omítek, u podlah dojde k demontáži starého PVC, opravám podlah a instalaci nového PVC, k osazení protipožárních dveří, při realizaci zdravotechniky budou nově vybudovány odpady a voda do tříd, dojde k osazení zdravotechniky a k vybudování nového hydrantu. V rámci elektroinstalace dojde k realizaci nových elektro a datových rozvodů, vznikne nové osvětlení ve třídách a nouzové osvětlení.


Předpokládaná hodnota

  • 4 933 979 Kč bez DPH
    4933979,48

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy