Veřejná zakázka: Část 3 - Stavební úpravy v objektu Spojovací

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 10958
Jedná se o část veřejné zakázky: Stavební úpravy objektů v souvislosti se slučováním SOŠ a SOU Neratovice se SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Stavební úpravy v objektu Spojovací

Stručný popis předmětu:
V rámci stavebních úprav dojde ke změně užívání 2 tříd a 1 kabinetu na odbornou chemickou laboratoř, budou propojeny stávající dvě učebny do jedné a část chodby bude nově dělícími 4 příčkami předělena na nové 2 skladovací prostory a jeden kabinet pro učitele. V rámci demoličních prací dojde k vybourání 2 zděných příček, do podlahy budou nově zbudovány rozvody vody, odpadu, plynu a elektřiny k nově vznikajícím 6 pracovištím chemické laboratoře. Následně budou provedeny povrchové úpravy podlah a stěn. Přes průčelí budovy bude napojeno odvětrávání pro prostor laboratoře.
Bližší podrobnosti k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a Výkazu výměr.


Předpokládaná hodnota

  • 2 962 694 Kč bez DPH
    2962694,79

Místo plnění

  • Středočeský kraj

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy