Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava plochých střech 22.06.2021
Oprava studovny 22.06.2021
Výměna podlahové krytiny a malování. 22.06.2021
Dodávka osobního automobilu 21.06.2021
Kácení poškozených dřevin, odvoz a likvidace bioodpadu v k. ú. Sadská, na adrese Lázeňská 826, Sadská 21.06.2021
Počítače 21.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně 17.06.2021
Nákup modulu GINIS – Insolvenční rejstřík 16.06.2021
Smlouva o zajištění dětského dne 16.06.2021
SOUp Jílové – Snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství 16.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka“ 16.06.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhůrka 16.06.2021
Rekonstrukce venkovního osvětlení v areálu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826 15.06.2021
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2021 14.06.2021
VÝBĚR DODAVATELSKÉ SVÁŘECÍ ŠKOLY PRO ROK 2021 14.06.2021
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 9.aktualizace ZÚR SK - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojka VRT - Nymburk 14.06.2021
Dodávka ICT techniky pro SŠDŘ Kladno 11.06.2021
Vybavení strojní laboratoře 11.06.2021
Zajištění datového propojení a internetové konektivity objektů Muzea Českého krasu - Husovo nám. 87/88 a S. K. Neumanna 1141, Beroun“. 11.06.2021
Odborná praxe a výuka jezdectví 10.06.2021