Smlouva: Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2207
Evidenční číslo: S-8127/OVMRI/2022
Datum uzavření smlouvy: 05.01.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 180 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 427 800,00
Zadávací řízení: Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice

Název (předmět)

Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice

Schválil / podepsal

Mgr. Petr Borecký

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování technické studie proveditelnosti na výstavbu bezpečného spojení pro cyklisty v koridoru dálkové páteřní cyklotrasy Vltavská cyklistická cesta (VCC) v úseku Vrané nad Vltavou a Štěchovice. Celková délka řešeného úseku je cca 14 km a cílem studie je prověřit možnosti výstavby nových úseků cyklostezky v kombinaci s využitím stávajících místních komunikací.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy