Smlouva: Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2198
Datum uzavření smlouvy: 29.12.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 186 092,82
Cena v Kč vč. DPH: 5 065 172,31
Zadávací řízení: Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa

Název (předmět)

Rekonstrukce sociálních zařízeních v budově KÚ – 4. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě budou pro Zadavatele prováděny stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízeních vč. kuchyněk v budově Krajského úřadu. Bourací práce a přesun materiálu se uskuteční vždy až po pracovní době úřadu.


Termín prohlídky místa plnění je stanoven na 22. 9. 2022 od 9 -10h.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je před budovou Krajského úřadu SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Za jednoho dodavatele se mohou prohlídky místa plnění účastnit nejvýše dvě (2) osoby. Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je Bc. Karel Kulhavý, email: kulhavy@kr-s.cz tel.: 257 280 405.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy