Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
„Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“ 10.01.2017
Výkon stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP akce: SOKP 512 D1-Jesenice-Vestec-Psáry-přeložka II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP 512 03.01.2017
„Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny“ - Dodatek č. 4 02.01.2017
Úklid objektů KSÚS Středočeského kraje vč. doplňování hygienických potřeb pro rok 2017-2018 29.12.2016
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017-2023 28.12.2016
Labská cyklostezka, úsek Kly – Mělník – TDS a BOZP 28.12.2016
Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 21.12.2016
Výměna oken 21.12.2016
PD bezbariérový přístup do školy-výtah, bezbariérové WC 20.12.2016
Služby finanční účtárny 20.12.2016
III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice_PD 19.12.2016
Oprava koupelen v objektu A ve druhém a třetím podlaží 19.12.2016
„Zaměření a zpracování stávajícího stavu rozvodů topení v hlavní budově a následné vypracování projektové dokumentace k „Rekonstrukci rozvodů topení v hlavní budově“ 16.12.2016
nájem nebytových prostor 15.12.2016
II/233 Panoší Újezd – kř. III/22911, homogenizace 12.12.2016
Oprava mostu ev.č. 1028-1, most přes potok v obci Dražkov 12.12.2016
Projektová dokumentace rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk 12.12.2016
APZ-vytvoření pracovního místa v rámci VPP 09.12.2016
Dodávka nábytku včetně dopravy a montáže 09.12.2016
Dodatek č. 1 - Doplnění funkcionalit aplikace eProjekty 08.12.2016