Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup notebooků a dokovacích stanic 08.07.2022
Nákup PC 08.07.2022
Tvorba metodiky pro výstavbu v nezpevněné ploše podél liniových staveb 08.07.2022
Smlouva o výrobě a vysílání TV pořadů na základě USN č.007-27/2022/RK ze dne 29.6.2022 Prodloužení Projektu komunikace Středočeského kraje prostřednictvím AV děl a televizního vysílání Praha TV pro období 08/2022 – 10/2022 04.07.2022
Interaktivní tabule 01.07.2022
Rámcová dohoda „Konzultační podpora při přípravě zadávací dokumentace na výběr dopravců k zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje a poradenské činnosti“ 01.07.2022
Projektová dokumentace ke stavbě - Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín 28.06.2022
Údržba a oprava střechy objektu „ředitelství“, bez čp/če, jiná stavba, nacházející se na pozemku p.č.st. 305 v obci a k.ú. Středokluky 28.06.2022
Výměna plynových kotlů. 28.06.2022
Nákup a instalace šikmé schodišťové plošiny pro imobilní klienty č. 1 - Velvary 27.06.2022
Oprava střech nad šatnami 27.06.2022
Rámcová smlouva o spolupráci v oblasti přepravy 2022 24.06.2022
Zhotovení cestiček-chodníků v areálu 24.06.2022
Výměnu koberců v kancelářích budovy KÚSK 2022-2023 22.06.2022
Oprava střechy pavilonu B 21.06.2022
Dodávka holdomatu 20.06.2022
Dodávka konvektomatu 20.06.2022
Úklid Asistenčního centra pro pomoc Ukrajině umístěné v budově Kongresového centra 20.06.2022
Dodávka hygienických, čistících a úklidových prostředků 18.06.2022
Stavební opravy - šatny 17.06.2022