Smlouva: Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov TDS + BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2209
Evidenční číslo: S-8033/SOC/2022
Datum uzavření smlouvy: 11.01.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 360 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 435 600,00
Zadávací řízení: Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov TDS + BOZP

Název (předmět)

Rekonstrukce objektu pro navýšení kapacity služby DZR v Domově seniorů Vojkov TDS + BOZP

Schválil / podepsal

Mgr. Pavla Karmelitová

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost technika BOZP – investora (dále jen také TDS) pro zadavatele, v rámci realizace stavby rekonstrukce budovy č.p.41 ve Vojkově

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy