Veřejná zakázka: Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 249
Systémové číslo: P16V00000168
Evidenční číslo zadavatele: VZ-32/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634330
Počátek běhu lhůt: 12.04.2016
Nabídku podat do: 11.05.2016 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby ve 2. etapě je oprava všech mostních dilatačních závěrů, sanace spodní stavby – opěr, výměna nefunkčních částí odvodnění mostu, odstranění zatékání do komůrek opěr mostu, oprava vozovky v prostoru mostních závěrů, výměna porušených lícových římsových prefabrikátů u opěry 10, včetně nového zábradlí a výšková úprava navazujících chodníků a vozovky na předpolích. Oprava mostu bude probíhat při zachování provozu na mostě, DIO navržené v jednotlivých etapách je součástí přiložené zadávací dokumentace. Stanovení jednotlivých etap DIO si vyřizuje zhotovitel stavby samostatně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 352 466 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky