Veřejná zakázka: III/10529 a III/10530 Nechvalice - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 419
Systémové číslo: P16V00000338
Evidenční číslo zadavatele: VZ-177/16
Datum nákupu / nabídek: 13.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/10529 a III/10530 Nechvalice - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětné komunikace III/10529 a III/10530 tvoří hlavní průtah obcí Nechvalice a současně navazují na komunikace, které spojují obec s ORP Sedlčany a městem Sedlec-Prčice. Vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu a velkému dopravnímu zatížení je nutno provést rekonstrukci úseku.

Vstupní údaje:
Předmětný úsek v současné době vykazuje závady dle TP82, zejména síťové trhliny, trhliny příčné, vyjeté koleje, vysprávky. Na komunikacích se vyskytují závažné poruchy, zejména koleje a deformace včetně příčných trhlin.
Po zohlednění současného stavu komunikace je nutno provést částečné odfrézování úseku, včetně provedení nezbytných sanačních opatření.

Technologie opravy:
Seříznutí krajnice a hloubení příkopu. Vytažení odrazníků. Úsek bude plošně odfrézován v tl. 50 mm. Budou instalovány silniční obruby a zhotoven dlážděný rigol. Po celoplošném odfrézování proběhne prohlídka úseku, kde budou určena místa pro provedení nutných sanačních prací. Po provedení zalití trhlin v podkladní vrstvě a výškové úpravě kanalizačních vpustí a šachet, bude proveden plošný spojovací postřik. Po té bude položena ložná vrstva ACL - vyrovnávka. Finální obrusnou vrstvu bude tvořit ACO 11+ v tl. 50 mm. Následně bude realizováno VDZ plošné a instalace svodidel.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Součástí bude též návrh, vyřízení a realizace DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 105 669 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky