Veřejná zakázka: II/121 Votice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 420
Systémové číslo: P16V00000339
Evidenční číslo zadavatele: VZ-166/16
Datum nákupu / nabídek: 12.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/121 Votice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je odfrézování v tl. 50 mm. Po celoplošném odfrézování proběhne komisní prohlídka úseku, kde budou určena místa pro provedení nutných sanačních prací. Následně bude provedeno lokální odfrézování stávající ložné vrstvy v tl. 70 mm. Po provedení zalití trhlin v podkladní vrstvě bude proveden plošný spojovací postřik. Po té bude položena ložná vrstva ACL 16 v tl 70 mm s příměsí aramidových vláken s mechanicky přikotvenou geomříží pro eliminaci prokopírování trhlin. Finální obrusnou vrstvu bude tvořit ACO 11+ v tl. 50 mm.
Vzhledem k nutnosti zachovat vjezd k obchodnímu domu Lidl a nájezdů a výjezdů z I/3 se předpokládá vhodná etapizace realizace.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 263 516 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky